Blog

Devletin Toptan Yaptığı Satışlar

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.
Devletin Toptan Yaptığı Satışlar

Devletimizin yaptığı toptan satışlar https://www.eihale.gov.tr/   Gümrük ve ticaret bakanlığının satışını gerçekleştirdiği ilanlara katılmak için siteye üye olmak yeterlidir. Toptan olarak satışlar veya tekli ürünlerin de satışının gerçekleştirdiği olmaktadır. Teklif vermek için bedelin %10u teminat yatırmak ve ihaledeki fiyatı arttırmak gerekmektedir. Son fiyat teklifi ve ihalenin sonuçlanacağı tarih sitede görülmektedir. Ayrıca aynı site üzerinden araç […]

Devamını Oku

Koronavirüsten Korunmak İçin Ne Yapmalıyız

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.
Koronavirüsten Korunmak İçin Ne Yapmalıyız

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Devamını Oku

İslâm Ahlâkı

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

İslâm dîninin güzel ahlâkına ulaşmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatıldığı bu kitâbda aynı zamanda (Mızraklı İlmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn İznîki hazretlerinin kitâbı esas alınarak yazılan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu İlmihâli bulunmaktadır. İslâm Ahlâkı tıklayınız

Devamını Oku

Herkese Lâzım Olan Îmân

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

İslâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarını ve îmânın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitâb, aynı zamanda diğer dînler hakkında bilgiler de verip İslâmiyyet ile karşılaşdırmakda ve Müslümân olan meşhur yabancıların görüşlerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir. Herkese Lâzım Olan Îmân tıklayınız

Devamını Oku

Hak Sözün Vesîkaları

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

Hak sözün vesîkaları kitabı Şî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-ı kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkında bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-ı kirâmın birbirlerini çok sevdiklerini açıklamakda ve şî’îlerin kitablarını ve iftirâlarını gâyet ilmî olarak cevâblamakdadır. Komünistlik ve din düşmanlığı hakkında bilgiler de veren kitâbda İmâm-ı Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadır. Hak Sözün […]

Devamını Oku

Fâideli Bilgiler

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

İslâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdı hakkında öz bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fıkh âlimlerinin sınıflandırılması, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâtı anlatılmaktadır. Üç kısımdan meydâna gelen Fâideli Bilgiler kitâbında dinde reform yapmak isteyenlere, İslâm dinini bozan zararlı cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapık fırkalara cevâb verilmektedir. Fâideli Bilgiler (1)

Devamını Oku

Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

(Tam İlmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâbının, kıymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasında, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kıymetli oğlu İstanbul’da Kadıköy müftîsi Ahmed Mekkî Efendi, kısa ve vecîz sözleri ile açıklamış ve “Asrımızın fâdıllarından, zemânımızın bir dânesinin yazmış olduğu (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbına göz gezdirdim. Bu kitâbda, kelâm, fıkh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynağından almış […]

Devamını Oku

Mektûbat Tercemesi

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.

971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli üçüncü kitâb olan (MEKTÛBÂT) kitâbını yazmışdır. İnsanoğlunun rûhî hastalıklarının tedâvî yollarını göstermiş, islâm dînine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyyeti, Evliyâlık, Resûlullahın güzel ahlâkı, islâmiyyet, tarîkat ve hakîkatin ayrı ayrı şeyler […]

Devamını Oku

Perpa Nerededir

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.
Perpa Nerededir

Perpa Ticaret Merkezi, konumu, büyüklüğü, ekonomik işlevi, barındırdığı insan sayısı ve sosyal sorumluluk projeleriyle Global Dünya ticaretiyle bütünleşen monoblok dev bir yapıdır. 1986 yılında Perşembe Pazarı olarak bilinen bölge boşaltılarak o bölgede bulunan esnaf ve tüccarların sorunlarına çözüm bulmak ve enerjiyi ekonomik potansiyeli yüksek sosyal bir merkezde toplamak amacıyla yapımına başlanan Perpa Ticaret Merkezi bugün […]

Devamını Oku

İSTOÇ NEREDEDİR

18 Nisan 2024 tarihinde oluşturuldu.
İSTOÇ NEREDEDİR

İSTOÇ Ticaret Merkezi, Eminönü bölgesindeki Tahtakale, Kantarcılar, Mercan, Yeşildirek, Küçükpazar, Süleymaniye, Sirkeci, Cağaloğlu ve Beyazıt’taki çeşitli mesleklere sahip toptancı esnafın bir araya gelerek kurduğu bir kooperatiftir.  Toptancı Esnafının Eminönü yarımadasındaki zor şartlarda çalışması, İstanbul içindeki giderek yoğunlaşan trafik, sağlıksız koşullara sahip işyerleri, dar sokaklar, ham maliye, nakliye ve benzeri sorunlar nedeni ile modern çalışma ortamlarına […]

Devamını Oku
ACİL SATILIK Hemen acil satılık ürünlere göz atın... FİYATI DÜŞENLER Fiyatı düşen ürünleri kaçırmayın... SON 24 SAAT ÜRÜNLERİ 1 gün içerisinde eklenen ürünler...

Son Eklenenler